فیلم جذاب مستند چیست؟

دانلود مستند فارسی

فیلم جذاب مستند چیست؟
اگر از دو مستندساز بپرسید که فیلم زیبا مستند چیست ابه احتمال زیاد لا جواب وامیزانی نخواهید شنید بحث مفصلی راه خواهد افتاد ولی یک نظر کلی وجود دارد که می گوید که ((مستند کاوشی است در روح آدم ها شرایط واقعی ))

مستند و زمان:

مستند حاوی هر سه حالت زمانی است یعنی نه فقط مستند به زمان حال قدیم می پردازد بلکه ممکن است به آینده نیز بپردازد مثل فیلـم بازی جنگ (۱۹۵۹) تاثیر پیتر واتیکنز از ماجرای بمباران شهرهای هیروشیما در طرح حمله فرضی به لندن استفاده کرده بود.

مستند پرداخت خلاق واقعیت:

بنیانگذار مستند – پدر جان گریسون مستند را ((پرداخت خلاق وا قعیت )) توصیف کرده است ولی این تعریف مساله دارد و آن این است که این تعریف تمام ی اشکال سینما را دربر می گیرد فیلم جالب های داستانی غیر داستانی فیلم جالب های گزارشی صنعتی و… در حالی که چنین فیلم زیبا هایی را نمیتوان مستند نامید.

مستند نقد اجتماعی:

مستند به ابعادی فراتر از کشف واقعیت می پردازد و توام باتحلیل اجتماعی است فیلم زیبا ی که برای مثال کارگـران چگونه کفش تولید میکنند فقط یک فیلم جالب صنعتی است ولی چنانچه فیلم دیدنی ی که به تاثیر دقت کارپرهزینه در تولید چنین محصولی بپردازد تماشچنانچه را به نوعی استنتاج ترغیب می نماید فیلم جذاب مستند است. پرداختن به کیفیت زندگی آدم ها قضاوت در مورد انها از نمایش صرف وا قعیت ما را به سوی ابعاد معنوی و اخلاقی سوق میدهد و خود آگاهي آدم ی را ارتقا میدهد در یک کلمه ما را به لایه های بالاتر از واقعیت صرف هدایت می نماید .

مستند – فردیت و زاویه دید:

هنرمندان در جامعه اولین افرادی هستند که لایه ها زیرین حواشی جامعه را می بینند که ممکن هست از دید افراد دیگر بسیار زیاد طبیعی باشد یا اصلا آن رانبینند. امیل زولا مستندساز برجسته میگوید « تاثیر هنری گوشه ای از واقیعیت است که ازطریق سرشت آدم ویِژگزینشه دیده می شود » این تعریف زیاد تعریف قشنگ تر جامعتر از اثر مستند است. هر فیلم زیبا مستند در واقع گوشه از واقعیت است که از چشم منظر و نظر آن آدم و در یک کلمه از ویزور دوربین او دیده شده است. پس همان گونه که هر کس حقیقت را نسبت به یک موضوع تعریف می نماید به همان نسبت عکسهایی که از یک اتفاق توسط افراد مختلف ارایه می شود مفرق است با توجه به فرق های سبکی و تواناییهای آنها.

مستند روایت سازمان یافته:

یک اثر مستند همچون نمونه های داستانی به یک جریان بهتر شخصیت جذاب کشش داستانی و مهمتر از تمام زوایه دید منسجم مستحکم نیاز دارد وجود این عناصر برای هر روایتی ضروری است که ان را میتوان در اسطوره ها افسانه ها داستان های عامیانه به مفهوم اولین اشکال روایت نیز برسی کرد. تی اس الیوت چنین میگوید « همه وظیفه هنر این است که با انتساب نظمی به زندگی مفهومی از نظم زندگی را به ما عرضه نماید » پس تاثیر مستند با نمایش روابط علت و معلولی مفهومی از سازمان لایه های زیرین زندگی را به ما ارایه نماید .

دامنه اشکال مستند:

نمایش روابط علت معلولی یا تحمیل نظم را میتوان به اشکال مختلف انجام داد. مستند ممکن است پروگرام ریزی شده و آگاهانه یا انگیخته و پیش بینی ناپذیر باشد، شاعرانه و تاثیر گذار باشد یا خشک بی روح باشد گفتار متن داشته باشد یا اصلا فاقد کلام باشد باز جویی نماید تغییرات را شتاب بخشد یا حتی شخصیت ها را غافلگیر نماید . مستند شاید با استفاده از کلمات تصاویر موسیقی یا کنش واکنش نظمی را تحمیل نماید . شاید از ادبیات، تاتر موسیقی نقاشی و آواز، مطلب رقص مصرف نماید .

وفاداری به واقعیت در مقابل واقع گرایی:

شیفتگی عمیق توجه بسياري به واقعیت در مستند وجود دارد. سوال با اهمیت این است واقعیت چیست؟ ذر ذهن مادی گرا واقعیت چیزی عینی و فابل مشاهده است که بتوان آن را محاسبه کرد و قابل معلت ه باشد اکثر شبکه های تلویزیونی موسسات ملی معتبر و ثروتمند به وحشت از دعاوی حقوق ی میخواهند مستند حاوی چیزهایی باشد که بتوان آن را دید محاسبه کرد و در دادگاه فرضی از آن دفاع کرد. به همین خاطر این شبکه بیشتر به ساختن فیلم زیبا های خبری گزارشی و تبلیغاتی طرفدار می باشند تا یک فیلـم مستند انتقادی که از واقعیت سر چشـم ه گرفته باشد که ناشی از وجدان فردی دیدگاه انتقادی نشات گرفته است.

کلا مستند غنا و ابهامات نهفته در کل زندگی را منعکس زیبا می نماید و غیر از واقعیت های بیرونی وقابل رویت واقعیتهای درونی و نامریی راهم نمایش میدهد. چون کابوسها رویاها خاطرات هم بخشی از واقعیت می باشند .

مستند هنر اجتماعی است:

مستند ساختاری از اسناد و شواهد است. مستند قصد دارد با نمایش تجربه های گابه گام سازندگانش در کلنجار رفتن با درک دریافت مفهوم رویداد ویِژگزینشه تماشپرهزینه را به استنتاج بکشاند. فیلم دیدنی مستند اکثرا به صورت تیمی تهیه و تولید می شود مثل کارگردان فیلم زیبا بردار مجری و… پس چنین حساسیتی باید در تک تک افراد به وجود آمده باشد. پس فیلـم ی که حاصل کار گروهی و فرآیند جمعی است بایستی برای جمعی دیگر – یعنی مخاطبان – نمایش داده شود. فیلـم مستند هنری اجتماعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *