بایگانی برچسب‌ها : arnisco

نقش پشم سنگ مواجهه با آتش سوزی

عایق الاستومری

آتش سوزی یکی از حوادث زیان بار جبران ناپذیری است که امروزه بسياري از سازه ها را تحت الشعاع قرار داده است ساختمان های نسل با ساختمان های کوچک گذشته خیلی مفرق تر هستند در این ساختمان ها اگر آتش سوزی بوجود آید آتشنشان ها با مصالح جدید تر خشن تری مواجه می باشند و در اکثر موارد مهار آتش زمانی انجام می شود که ساختمان دچار خسارت ۴۰% شده است در ساختمان تجاری بزرگ چنین خسارتی, تعرفه هنگفت جبران ناپذیری جهت صاحبان ساختمان است .
چاره کار چیست ؟
بعد از نگاه اجماعی به صورت مسئله متذکر می شویم باید در ساختمان از مصالحی مصرف کنیم که به روند آتش سوزی یا چنین حادثه هایی سرعت نبخشیده تا میزان امکان در مقابل آن پایداری نماید . علاوه بر مصالح می توان با رویکرد صرفه جویی در انرژی از عایق های مثل پشم سنگ , پشم سرامیک , عایق الاستومری استفاده کرد و هم در مقابل آتش ایستاد و هم در مقابل هزینه های رو به افزایش انرژی ساختمان, چون به وسیله عایق کاری ساختمان سری ی که عایق می شود در تابستان خنک تر و در زمستان گرم تر است در مدت كمي تعرفه عایق کاری جبران می شود هم اینکه اگر آتش سوزی حادث شودعایق باعث پیشگیری از سوختن ساختمان می شود ویژگی تدافع داخلی مقابل آتش را جهت ساختمان به ارمغان می آورد .
همان گونه که FSEU در گزارش خود بیان کرده است بسياري از مرگ ها در حوادث آتش سوزی رخ می دهد این مجمع از ساختمان سازان در خواست کرده است که توسط مصرف از مصالح مقاوم در مساوی آتش و همچنین عایق پشم سنگ در مقابل حوادث دلخراش بایستند و تلفات آتش سوزی در ساختمان را تا میزانی کاهش دهند . طبق این گزارش آتش جان ۴ هزار اروپایی را در سال می گیرد نزدیک ۲۰۰ نفر جهت حوادث آتش سوزی به بیمارستان مراجعه می کنند.
چنانچه به تیتر اخبار حوادث در کشور خودمان نیز نبرخي بیاندازیم می بینیم که بسياري از حوادث اتفاق افتاده در رابطه با آتش آتش سوزی است و در برخي موارد حتی این آتش سوزی ها عمدی تشخیص داده شده است که ممکن است از غرض ورزی های شخصی بوجود آمده باشد ولی خسارات جانی و مالی زیاد جبران ناپذیری بوسیله تصمیم گیری غلط شخص بوجود امده است.
علاوه بر اقدامات پیشگیرانه مثل استفاده از عایق پشم سنگ در ساختمان باید لوازم اطفاء حریق تهیه دیده شده باشد تا افرادی که داخل ساختمان هستند در شروع آتش سوزی می باشند بتوانند به راحتی آتش را با کپسول خاموش کنند یا سیستم اطفاء حریق ضد دود که در خیلی ی از ساختمان های مصرف می شود و به شکل اتوماتیک ی عمل خاموش کردن آتش را انجام می دهند .
نتیجه گیری
مقوله آتش سوزی در ساختمان مبحث خیلی با اهمیت زیاد است برای مواجهه با آن می بایست از راهکار های پیشگیرانه مثل مصالح مناسب و عایق های چون پشم سنگ استفاده کرد تا جلوی حوادث آتش سوزی عمدی سهوی که در ساختمان اتفاق می افتد را گرفت.