بایگانی برچسب‌ها : پخش موزیک در رادیو جوان

متن موزیک ایرج بسطامی

پخش موزیک در رادیو جوان

متن موسیقی وای بر دل من ایرج بسطامی
ذلیل بیچاره تر از من نیست در روی تو

خمیده شد پشت من از غـم چون ابروی تو

گرفته هر کس ز لب لعل تو کام دل خود

نشد روا کامم ز تو وای وای بر دل من

به مجلس بیگانگان نوشی باده ناب

به هر کجا می روی با هر کس مست و خراب

خبر نداری ز حال با مردم که چه سان

کند بس آزار و ستم وای وای بر دل من

کسی چو من قدر تو را کی داند صنما

به راه عشق تو دهم جان و دل به فدا

بیا بنه رسم ستم به سو دلبر من

شوی پشیمان به خدا وای وای بر دل من

متن آواز چهارگاه ایرج بسطامی
آواز چهارگاه

چنانچه روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد
ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

و گر به رهگذری دم از وفاداری
چو گرد در پی اش افتم چو باد بگریزد

فراز شیب بیابان عشق دام بلاست
کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد

تو عمر خواه صبوری که چرخ شعبده باز
هزار گیم از این طرفه‌تر برانگیزد

بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ
که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد

متن چه دلها ایرج بسطامی
چه دلها

چه دلها بردی ای ساقی
ز ساق فتنه انگیزت
دریغا بوس چندیبت
زنخدان دلاویزت

دگر عفت کجا ماند
فردی را سوی عشاقی
چو بیند دست در آغوش
مستان سحر خیزت

متن هستی من ایرج بسطامی
هستی من

از من اي هستي من دور مشو
مي من مستي من دور مشو

رشته عمر مني جان مني
عشق من دين من ايمان مني

تار پود دل بيمار توئي
خواب و بيداري پندار توئي

گرچه همچون خم مي در جوشم
خون دل مي خورم خاموشم

متن حریر مهتاب ایرج بسطامی
حریر مهتاب

دیدمت در حریری زمهتاب سرد و خاموش خفته بودی
یآدم آمد که در صبح دیدار از غروبی چنین گفته بودی

در دو چشـم ت طلوعی نالان چون ستاره می دمیدی
در شب بهت ویرانی من داستان های مرا از سر شوق می شنیدی

بی شکیبم بی قرارم سر بپای جنون می گذارم
بی شکیبم بی قرارم دل به در یای تو می سپارم
در بهاری که بی تو خزان شد باورم شد دگر نیستی تو
خود نگفتی که من نیز بدانم کیستی تو چیستی تو

دیدمت در حریری زمهتاب سرد و خاموش خفته بودی
یآدم آمد که در صبح دیدار از غروبی چنین گفته بودی

متن گل پونه ها ایرج بسطامی
گل پونه ها

گل پونه های وحشی دشت امیدم
سحر شد
خاموشی شب رفت فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام فقط بین سیل غمها

گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد
گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد
می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم
افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم

گل پونه های وحشی دشت امیدم
زمان سحر شد
خاموشی شب رفت فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام فقط بین سیل غمها

موزیک تمام دردم ایرج بسطامی
تمام دردم

تمام دردم، تمام داغم، تمام عشقم، تمام سوزم

تمام در گذرد،هر مه و سال و شب روزم

وصل و هجرم شده یکسان، تمام از دولت عشقت

چه بخندم، چه بگریم، چه بسازم، چه بسوزم

گفتني نيست كه گويم زفراقت به چه حالم تمام دردم

حیف و صد حیف که دور از تو ندانی به چه روزم