بایگانی برچسب‌ها : نرم افزار شبکه اجتماعی سازمانی

ارزیابی شبکه‌های سازمانی چیست؟

نرم افزار شبکه اجتماعی سازمانی

در خصوص نقد شبکه‌های سازمانی و نتیجه مطالعه‌ای که بر روی ارتباطات داخل سازمانی شرکت انتشارات سوره مهر انجام شده بود سخن به بین آوردیم، در این مطلب ترجمه شده تلاش گردیده به طور مقدماتی تحلیل شبکه سازمانی اطلاعات مفید ی که در اختیار سازمان مدیران و نیز محققان پژوهشگران برای تحقيق سازمان قرار می‌دهد معرفی گردد.
در طول دهه‌ی قدیم تلاش ‌های عدیده‌ای در جهت اصلاح ساختارهای سازمانی کوتاه‌تر کردن سلسله‌مراتب سازمان‌ها انجام پذیرفته است که نتیجه آن ظهور سازمان‌هایی با ساختار مختصر و سطوح کمتر و نیز اهمیت ‌ها مرز‌های سازمانی فرد دی‌تر بوده است. یکی از اهداف این تلاش ‌ها ارتقاء کارآیی انعطاف سازمان‌ها بوده است یکی از کالاها و نتایج جنبی آن توجه به این امر است که اکثرا ٌ همموسیقی ی‌ها کار ‌های سازمانی در قالب «شبکه‌های غیررسمی (informal networks)» شکل می‌گیرند و نه شبکه‌های گزارش و دستور رسمی تعریف شده در سلسله‌مراتب سازمان. این شبکه‌های غیرآشکار پنهان گهگاه جهت اجرا پیاده‌سازی استراتژی‌های سازمانی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. نتایج تحقیقات نشان داده است که ارتباطات مناسب در شبکه‌های داخل سازمانی می‌تواند تاثیری بالقوه بر بهره‌وری، روش و نوآوری سازمانی داشته باشد و همچنین منافع بسياري از ارتباطات مناسب بین سازمان‌ها نشئت می‌گیرد.
نقد شبکه‌های سازمانی (ONA=Organizational Network Analysis) نوع تاباندن اشعه ایکس (x-ray) به سازمان در حال کار است، وسائل ی قوی برای آشکار سازی رویه‌ها و الگوهای انتقال جریان دانش و همکاری در بین گروه‌های استراتژیک سازمان که ممکن است به طور طبیعی معین و آشکار نباشند. به عنوان مثال در مطالعه‌ی نقد شبکه سازمانی بر روی مدیران و عوامل اجرایی در بخش‌های استخراج و تولید سازمان نفتی بزرگ نتایجی جذاب توجه حاصل شد. این گروه که در میانه‌ی به کارگیری تکنولوژی نو جهت افزایش سرعت انتقال دانش در بین اعضای شرکـت ‌های تولید سخت‌افزارهای استخراج نفت بود، همچنین علاقه‌ی بسياري به ارتقاء توانایی خود به عنوان گروه در جهت ایجاد و به اشتراک‌گذاری دانش داشت در انجام این تحقیق همکاری مناسبی به عمل آورد. همان گونه که از دو گراف ترس و نگرانی یم‌شده‌ی زیر معین است، نقد شبکه سازمانی فرق ی عمیق بین ساختار رسمی تعریف شده‌ی گروه ساختار ارتباطات غیررسمی را آشکار کرد.
بعد از انجام نقد شبکه سازمانی، سه نتیجه با اهمیت به دست آمد:
اول، نقد شبکه سازمانی معین کرد که مدیران رده‌ی میانی در فرآیند جریان انتقال دانش اطلاعات نقشی کلیدی داشتند. یکی از تعجب‌برانگیزترین نتایج از نقشی که «کول (Cole)» در این جریان انتقال دانش بین گروه بر عهده دارد ناشی شد، او فقط رابطه موجود بین بخش‌های تولید و دیگر بخش‌های شبکه روابط سازمانی است. در صورتی که او از گروه جدا شود، بهره‌وری گروه به طور کلی تاثیر معناداری خواهد پذیرفت زیرا افراد از طریق شبکه‌ی ارتباطات غیررسمی، ارتباطاتِ اطلاعاتی مهمی برقرار کرده ‌اند. به عنوان مثال درخواست‌های مختلف ی که برای دریافت اطلاعات به «کول» می‌رسد او با تذکر به تجارب و حوزه تصمیم‌گیری هر کدام از مدیران این درخواست‌ها را هدایت می‌کند به این طریق کمک می‌کند که کل گروه و شبکه روابط رسمی و غیررسمی کارآیی و پاسخگویی زیادتری داشته باشند.
دوم، تحلیل شبکه سازمانی یاری کرد که افرادی که کاملا منزوی کنارگذاشته‌شده بودند شناسایی شوند، این‌ها افرادی که بودند که به میزان کمی از تخصص و اطلاعات آنها استفاده شده بود منابع ارزشمند ی برای کل گروه هستند . و همين طور معین کرد که اکثرا ٌ مدیران سطوح بالا از ارتباطات روزمره کاری حذف شده یا از کار ‌های گروه کنار گذاشته شده‌اند؛ به عنوان مثال «جونز (Jones)» که بالاترین اهمیت را در بین مدیران کارکنان تحقيق شده دارد، یکی از منزوی‌ترین و پیرامونی‌ترین افراد در این شبکه ارتباطات غیررسمی بود. اما این نتیجه نسبتا بدیهی است زیرا هر چقدر که اهمیت افراد در سازمان بالاتر می‌رود، کارها و وظایف آنها مدیریتی‌تر می‌شود که باعث می‌شود کمتر در دسدلهره و ترس باشند همچنین اطلاعات کمتری در مورد امور روزانه و در حال رخداد در سطوح پایین‌تر در سازمان داشته باشند. با این حال ، در این مورد ویِژگزینشه در جلسات مباحثه و مصاحبه بعدی ما معین شد که «جونز» به مرور از شبکه ارتباطات سازمانی بیش از میزان حذف شده است این امر در مواقعی که نیاز به تصمیم‌گیری سریع وجود دارد، باعث می‌شود کل شبکه ارتباطات دچار تعویق زمانی و تاخیر در عملکرد شود..
سوم، تحلیل شبکه سازمانی همچنین میزان ِ جداییِ بخش تولید (زیرگروه بالایی گراف) از دیگر بخش‌های کل شبکه را به بهتر ی نشان داد. چند ماه قبل از این مطالعه، اعضای بخش تولید به طور فیزیکی از طبقه‌ی نزدیک به دیگر واحدها نقل محل کرده به طبقه‌ی دیگری از ساختمان منتقل شده بودند، بعد از تحقيق بیشتر گراف ارتباطات استخراج شده مدیران سازمان به این نتیجه رسیدند که این نقل مکان و جدایی فیزیکی بسياري از ملاقات‌های ناخودآگاه (serendipitous meetings) بدون پروگرام ‌ریزی در راهروهای سازمان را از بین برده است و پس جلسات پروگرام ‌ریزی‌شده جهت حل موارد عملیاتی به وجود آمده برای این گروه طراحی گردید که از موارد ی که در نتیجه كم شدن نقل انتقال اطلاعات بین بخش تولید دیگر بخش‌های شبکه ایجاد شده بود پیشگیری گردد.