بایگانی برچسب‌ها : محوطه سازی

مقاله ای در مورد محوطه سازی

ثبیت خاک با سیمان :


محوطه سازی

محوطه سازی

سیمان یکی از موادی است که از آن برای تثبیت خاکها مصالح سنگی استفاده می شود. هچنین برای تثبیت رویه های شنی بهسازی آنها جهت آمدوشدهای بسیار زیاد خیلی به کار می رود. اکثرا ً هر نوع خاک مثل شن و ماسه و خاکهای ماسه ای و خاکهای لای دار خاکهای رس با میزان روحی کم را می توان با مصرف از سیمان تثبیت کرد ولی خاک آلی، به هیچ وجه مناسب برای تثبیت با سیمان نیست. میزان سیمان ضروری برای تثبیت خاک های ریزدانه بستگی به فوائد خمیری خاک دارد. هر اندازه خاکی درصد ریزدانه زیادتری داشته باشد و یا خمیری تر باشد درصد سیمان زیادتری جهت انجام عمل تثبیت لازم خواهد بود. حدود تقریبی سیمان ضروری برای تثبیت خاکهای ریزدانه بین ۷ تا ۲۰ درصد وزن خشک خاک است .
سیمان یکی از مناسبترین مواد برای اصلاح خاکهای ریز دانه در بستر راههایی است که میزان رطوبت آنها نسبتا زیاد باشد. میزان سیمان لازم برای تثبیت خاکهای ماسه ای به درجه تخلخل خاک تثبیت شده بستگی دارد. عوامل دیگری که در میزان سیمان مورد نیاز تاثیر گذار ند عبارتند از : درصد شن درصد مواد ریز دانه.

خاکهای شنی تثبیت شده با سیمان برای لایه های اساس و زیر اساس هر نوع راهی قابل استفاده است . میزان سیمان ضروری برای تثبیت خاکهای شنی بین ۲ تا ۶ درصد وزن خاک متغیر است بستگی به درصد مواد ریزدانه دارد. پایداری فشاری اینگونه خاکها در حالت تثبیت شده زیاد زیاد و بین ۷۰ تا ۱۴۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است .

تثبیت خاک با قیر :

تثبیت خاک با قیر جهت خاکهای درشت دانه و شنی که میزان ریزدانه آنها زیاد زیاد و فوائد خمیری آنها هم کم است مناسب است . خاکهای ریزدانه با فوائد خمیری خیلی برای تثبیت با قیر مناسب نیستند. اصولا قیر های مایع مناسب جهت تثبیت خاکهای ریزدانه هستند . میزان مبوسیله قیر برای تثبیت خاکهای ریز دانه حدود ۴ تا ۸ درصد وزن خاک است. در مورد خاکهای ماسه ای، ماسه همراه با میزان کمی ربزدانه به خوب ی با قیر تثبیت می شود. میزان مواد ریزدانه در خاکهای ماسه ای نمی بایست از ۲۵ درصد تجاوز نماید .

تراکم خاک:

عملی است که طی آن حفره های موجود در بین ذرات از بین رفته از اندازه فضای خاک در اثر بارگذاری کاسته می شود. کوبیدن و متراکم کردن خاک بوسیله انواع غلتک ها صورت می گیرد.

غلتک چرخ فولادی : این غلتک سه نوع است :

غلتک چرخ فولادی ۳ چرخ

غلتک چرخ فولادی تاندوم

غلتک چرخ فولادی سه چرخ تاندوم :این غلتک جهت کوبیدن خاکهای دانه ای شن و ماسه و سنگشکسته مناسب است . همچنین از این غلتک جهت اتو کردن خاکهایی که قبلا با غلتکهای پاچه بزی کوبیده شده اند. توانایی تراکم این نوع غلتک برای متراکم کردن ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر خاک در ۸ بار حرکت رفت و برگشت است . از این علتک می توان جهت متراکم کردن خاک در شیب های تا ۱۲% نیز استفاده کرد.

غلتک چرخ لاستیکی: این غلتک در دو نوع یافت می شود:

غلتک چرخ لاستیکی سبک وزن، چرخ های کوچک، غلتک چرخ لاستیکی سنگین وزن با چرخ های بزرگ

این نوع غلتک قابلیت متراکم کردن خاک با عمل ورز دادن است . غلتک های چرخ لاستیکی سبک جهت متراکم کردن و کوبیدن خاکهای ماسه ای، رسها، لای های یا مخلوطی از آنها بکار می روند. غلتک چرخ لاستیکی سبک خاک را تا ضخامت ۲۰ سانتی متر غلتک چرخ لاستیکی سنگین خاک را تا ضخامت ۶۰ سانتی متر متراکم می نماید .