بایگانی برچسب‌ها : دانلود سریال شهرزاد قسمت 20

نقد سریال شهرزاد

تنهایی شهرزاد
شکی نیست که شهرزاد یکی از سریـال های موفق شبکه نمایش خانگی است که هر روز طرفداران زیادتری پیدا می نماید . بخشی از موفق یت سریـال شهرزاد به شخصیت های تاثیرگذار جریان مربوط می شود که مخاطب را پای تلویزیون میخکوب می نماید و او را تا تماشای قسمت بعدی در انتظار نگه می دارد. اینکه هر کدام از شخصیت ها چه خصوصیات یی دارند موضوعی است که محمود هندی پور، روانشناسی و مشاور، ان را تحلیل می نماید تا ابعاد مختلف شخصیت های جریان را بهتر بشناسید رفتارهای بعدی آنها را تا حدودی پیش بینی بکنید .


دانلود قسمت ۲۰ شهرزاد

دانلود سریال شهرزاد قسمت بیستم,دانلود سریال شهرزاد قسمت ۲۰,دانلود قسمت ۲۰ شهرزاد

شهرزاد، شجاع و با عزم
شهرزاد در عین حالی که دختر ی تحصیلکرده و مستقلی است، ظرافت های زنانه ای دارد این حالت هارا از طریق لحن دیالوگ ها، چشم ها نگاهش به زیبا یی به فرهاد نشان دهد. به خصوصی در جایی که فرهاد نجات پیدا کرده شهرزاد قربان صدقه اش می رود اینقدر این کار را درست انجام می دهد که مخاطب به خوب ی تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از علتهای موفق یت مجموعه این است که روی بخشی های حسی و انتقال احساس ی به خوب ی کار شده ترانه علیدوستی در این نقش زیاد بهتر عمل می نماید . او توانسته این حس ی را به خوب ی انتقال دهد و با تمام وجودباچهره، میمیک، تن وموسیقی صدا این عشق را منتقل می نماید . چقدر بهتر است که تجامعی در شخصیت دختر ان به این شکل باشد که بخش یک دختر انه مردانه آنها به یک میزان افزایش نماید اما در جایی که باید حرف بزنند رفتار جسورانه داشته باشند. فرد شهرزاد نشان می دهد با اینکه در مقابل بزرگ آقا قرار گرفته این شخص بزرگ و قدرتمند است اما حرفش را به زیبا ترین شکل بیان می نماید . او از منطق و دلیل استفاده می نماید در عین حال اصلی احترام را از یاد نمی برد.

.فرد شهرزاد به گونه ای است که مخاطب را سریع درگیر می نماید . امید، انرژی و انگیزه زندگی را در رفتارش می بینیم صلابت او را به عنوان یک فرد تحصیلکرده شاهد هستیم با اینکه شهرزاد خانم است و در دورهای زندگی می نماید که قطعامردسالاری حرف اول را می زند بازهم قدرت ابراز وجودش بهتر است و حرفشی را بیان می نماید . حواسشی به عواطف آدم هاهست. مجموع اینها نشان می دهد فرد رو به تجامعی دارد که ضعیف شکننده نیست. در عین حالی که از جنیست دختر انه خودش فاصله نگرفته مهارت های اجتماعی بالایی دارد که او را به فرد ی دلچسب تبدیل کرده بیننده هم زیاد زودباشهرزادرابطه برقرار می نماید .این آدم قدر عشق را می داند و روی حرفش می ایستد. شهرزاد در شخصیت ش دو وجهه با اهمیت زیاد دارد که اگر خانمها این دو وجهه را داشته باشند کامل و رفیق داشتنی تر می شوند. یکی اینکه فرد او یخچالی نیست و از حس ات و عواطف برخوردار است دیگر اینکه می تواند ابراز وجود نماید و حرف بزندو فرد شیشه ای نداشته باشد. شهرزاد نه فقط حس ات و عواطف بهتر ی دارد، بلکه بخش منطق و ریاضی وجودش نیز فعال است و می تواند به موقع از هر دو بخشی مصرف نماید

بزرگ آقا، سلطه جو و کنترل گر
مجموع خصوصیات ی بزرگ آقا قدرت طلبی او را نشان می دهد اما از اهمیت قدرت برخوردار است. در افراد ثروتمند قدرت طلب این مساله را می بینیم که باید هر چیزی را به هر قیمتی به دست بیاورند هر قدر لازم باشد برای آن نرخ می کنند. بزرگ آقا به واسطه اهمیت سیاسی اجتماعی اش تمام امور را کنترل می نماید . زیاد آسان می تواند حس ات و عشق را نادیده بگیرد تا به هدفش برسد. قدرت بهتر ی در سفسطه کردن فلسفه بافی دارد تا اوضاع را آن طور که می خواهد به دیگران نشان دهد در نهایت با رشوه، تهدید و… کارش را جلو می برد. قدرت طلبی در او کاملا مشهود است و هر چیزی که بخواهد همان می شود. حتی می بینیم که اطرافیان او از عبارت پدرشهرزاد فرهاد در مساوی خواسته او تسلیم می شوند که این به واسطه قدرت، ثروت و اهمیت اجتماعی بزرگ آقاست. شخصیت قدرت طلب به افراد دیگر آسیب می رساند چنانچه جایی نتواند به وسیله پول، قدرت و نفود به هدفش برسد، حالش به شدت بد می شود. یعنی بدترین حالی که قدرت طلب می تواند تجربه نماید زمانی است که با هر وسیله ای نمی تواند به مقصودش برسد که اکثرا ٌ این حالت ها کم اتفاق می افتد.

فرهاد، روشنفکرماب و هیجانی
فرهاد حتی اگر اتفاق بخش اول پیش نمی آمد به نظر نمی رسید که آمادگی ازدواج را داشته باشد، در حالی که در شهرزاد این آمادگی را کاملا می بینیم. انگار شهرزاد تکلیفش با خودش معلوم تر است اما در فرهاد از گسستگیهای عاطفی و اجتماعی به چشـم می خورد. از یک طرف تمرکز بسیار زیاد ی بر روی کارشی دارد از طرف دیگر روی موارد اجتماعی متمرکز است ممکن است شغلی که گزینش کرده منشعب از همین تمرکز باشد. با توجه به دیالوگهایی که با شهرزاد در کافه دارد ممکن است شهرزاد دلش می خواهد حرفهای دیگری از او بشنود ولی تذکر فرهاد بیشتر معطوف بر تاریخ، ادبیات شعر است. فرهاد هم فردی احساس اتی است و در عین حال زندگی خانوادگی با مادر و خواهر زیاد حساس او را از مردهای دیگر احساس اتی تر کرده است. او خواهر دارد مادری که به شدت به پسرش وابسته، پسردوست و پشتیبانی گر است. مجموع این عوامل از فرهاد شخصیت ی غیر مستحکم ساخته که حس ات و هیجانات بر منطقشی غلبه می نماید . با این حال با وجود نقش خوب مصطفی زمانی در قالب این فرد نمی توان با او رابطه برقرار نکرد و مخاطب حس ی می نماید که فرهاد در کنار شهرزاد زوج جالبی را تشکیل می دهند که هر کدام می توانند بخش هایی از طرف مقابل را کامل تر کنند. شعردوستی علاقه فرهاد به جلسات ادبی هم نشانگر تیپ فرد رمانتیک حس اتی است که در گزینش نقش، مصطفی زمانی به واسطه تن موسیقی صدا و هم اکنون ت چهره این شرایط را نشان می دهد.

قباد: منفعل وفرصت طلب
به نظر می رسد که قباد فردی فرصت طلب است که فقط به خاطر موقعیت شیرین با او همسرداری کرده که این رابطه در نهایت جهت ش خوشایند نبوده است. آنچه از ابتدای سریـال ی می بینیم این است که قباد منفعلانه با پناه بردن به شرب خمر رفتار نامتعارف بخشی ناکام وجودش را زندگی می نماید . به جمله دیگر به دنبال شادی است اما نتوانسته در رابطه، شادی و رضایت را بدست بیاورد و سعی می نماید با فاکتورهایی غیر از رابطه جهت خودش خوشی ایجاد نماید . انفعالی در این فرد کاملا مشهود است و بیشتر اوقات عمیقا به فکر فرو می رود. گویا نقشه می کشد به نظر می رسد دنبال روزنه و موقعیت می گردد که هم زیان نکند و در عین حال بتواند خودش را نجات دهد. او متذکر شده که ازدواج ش سرانجام خوب ی ندارد و تلاش های شیرین جهت مجاب کردن او تاثیر گذار نیست. به این ترتیب با فاصله گرفتن و دلهره و ترس ی که از عمویشی دارد یک انفعالی خاموشی را از خودش نشان می دهد. ممکن است بعدها از این انفعالی خارج شود. فرد او به گونهای است که او را فرا میخوانند و او اجرا می نماید . در جریان رودخانه زندگی شناور بوده ولی شنچنانچه نیست. علاوه بر این به نظر می رسد که قباد شخصیت بیکار و منفعلی دارد. از آنجا که فرد های منفعلی خودشان تصمیم گیرنده نیستند یک نارضایتی در آنها به چشـم می خورد، به طوری که حالشان از وضعیت زندگی خودشان بد می شود و انگارهیچ زمان قدرت ابراز وجود را ندارند که بگویند من هستم، من گزینش می کنم من تصمیم میگیرم.

جمشید هاشم؛ منفعت طلب و استرس و
پدران شهرزاد و فرهاد که در جریان آنها را با نامهای جمشید هاشم دیده ایم هر دو افراد منفعتطلبی هستند . درست که بزرگ آقا شخص با نفوذی است اما با توصیه مالی آنها را قانع می نماید . این افراد هر دو خودشان را وامدار بزرگ آقا می دانند از طرف او پشتیبانی می شوند و حتی امتیازات بیشتری هم از او میگیرند. هر دوی آنها عقب نشینی می کنند و به سمت راضی کردن فرزندانشان پیش می روند تارضایت بزرگ آقا فراهم شود. در نهایت آنچه در فرد این دو پدر بارز است منفعت طلبی آنها است. نکته جالبی که در رابطه پدر و مادر فرهاد وجود دارد ارتباط یمیت بسیار زیاد بسياري است که دیدن این رفتار درآن نسل لذت بخشی است قابلیت الگوبرداری برای این نسل را هم دارد. صمیمیت و عشق توام با احترام در رفتار آنها به چشـم می خورد به خواسته های احترام می گذارند که نکته جالبی است و ممکن است در گاهي از زوجهای امروزی این حالت ها را کمتر می بینیم. افراد منفعت طلب ترس و هستند خیلی از جاها چون تمرکزشان روی سود و نفع است مراقب هستند که منفعت شان به هم نخورد و می توانند احساس ات عواطف آدم ی را زیر پا بگذارند که این حالت ها در جمشید پررنگ تر دیده می شود.

شیرین؛ وابسته هیجانی
شیرین شخصیت وابسته هیجانی دارد. هر قدر نیز که قباد به او بی تذکر است باز جلو می آید. با او حرف میزند همچنان تلاش می نماید تا قباد را به سمت خودش بکشاند و به طرق مختلف جای خودش را در دل قباد باز نماید ولی می بینیم که فاصله گرفتن قباد و انفعالشی هم به شیرین کمکی نمی نماید . شیرین عقب نشینی ندارد و اینقدر برای رسیدن به خواسته اش – که صمیمیت بیشتر با قباد است – تلاش می نماید که نتیجه عکـس می دهد. یعنی بسیار زیاد جاها می بینیم که قباد از او دور تر می شود. شیرین شخصیت تکانشی دارد و آدم ی نیست که با تدابیر و فکر حرف بزند به دنبال راه حلی بگردد. بخش عاطفی او جلو می رود وقتی به بن بست می رسد بلافاصله با هیجان فحش می گوید و ناآسان می شود با بدرفتاری شرایط را برای خودش سخت می نماید . بچه دار نشدن احساس ضعف بیشتری به او می دهد برای جلب توجه قباد همچنان در تلاش است.