بایگانی برچسب‌ها : ثبت آگهی رایگان

آگهی چیست ؟

ثبت آگهی رایگان

* ارائه چند تعریف در مورد اگهی
یكی دیگر از کار های ارتباطات عمومی ارسال اطلاعیه برای وسایل رابطه جمعی بمخصوص مطبوعات است كلمه اگهی در فرهنگ فارسی مترادف خبر اطلاع علم و معرفت ، شهرت ومشهور یت ، حدیث و روایت آمده است . در این مبجث منظور ما از اگهی همان وسیله ای است كه تا چندی پیش یعنی شروع نخستین سال کار فرهنگستان ایران درسال ۱۳۱۴ بدان اعلان گفته می شد .
در فرهنگ نفیسی از اعلان اینگونه تعریف شده است :اعلان هر مطلب مهمی است كه جهت اشتهار و اطلاع عموم مردم برپارچه هاو كاغذنوشته در گذرگاههای عامه بچسبانند و یا در روزنامه ها بنویسند .همچنین در فرهنگ معین در مورد اطلاعیه می خوانیم :آگهی خبری است كه از جانب فردی یا مؤسسه ای در روزنامه و مجلات و رادیو وتلویزیون انتشار یابد آن معمولا جنبه تبلیغاتی دارد .
در اینكه آگهی نوعی نیست تردیدی نمی توان داشت زیرا اگر خـبر از دیدگاه دانش روزنامه نگاری اعلام و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل عقاید افكار عمومی بدانیم آگهی در خارج از دایره این تعریف قرار می گیرد چون اعلان نه واقعه جالبی است كه موردتذکر همگان باشد نه می توان آن را در قلمرو نقل عقاید افكار عمومی محسوب داشت .
تا اینجا معلوم شد كه اگهی وسائل ی است جهت آگاه كردن مردم از امری و اما آنچه از عنصر اطلاع دادن برخوردار است می تواند در ردیف یكی از وسایل وادوات ارتباطی قرار گیرد با توجه به مطالب بالا می توان گفت : « اگهی وسیله ای است كه پیامگزار به یاری آن در ازای پرداخت هزینه ای مقصود خودرا از راههای ارتباطی به اطلاع گیرندگان پیام می رساند .»
در اینكه اطلاعیه نوعی خـبر نیست تردیدی نمی توان داشت زیرا چنانچه خـبر از دیدگاه دانش روزنامه نگاری اعلام و بیان وقایع جذاب زندگی اجتماعی نقل عقاید افكار عمومی بدانیم اگهی در خارج از دایره این تعریف قرار می گیرد
*رپورتاژ یا گزارش اگهی
هر گاه واقعه ای به صورت ساده و بدون شرح تفصیل به اطلاع مردم برسد آن را خبرمی نامند اگر همین خـبر جنبه توصیفی و تصویر ی پیدا كند به مفهومهمراه با ذكر جزئیات امر گزارش كامل حادثه باشد در نگارش آن تجسم صحنه ها ، تشریح اوضاع واحوال بیشتر مورد توجه قرار گیرد آن را رپورتاژ می گویند تهیه تنظیم رپورتاژ از كارهای اختصاصی خبرنگاران وگزارش نویسان مطبوعات دیگر وسایل رابطه جمعی است ولی مسئولان روابط عمومی هم در مواقع مقتضی می توانند به جای كوتاه و آسان به تهیه و تنظیم گزارش مطبوعاتی دست بزنند و خبر را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار دهند و به توضیح و تشریح آن بپردازند.چون در تنظیم گزارش اطلاعیه منظور تنظیم كنندگان شناساندن یك مؤسسه یا عرضه كالادر لبـاس خـبر است پس می بایست در درجه اول طوری تنظیم شود كه مردم آن را یك خبرعادی تلقی كنند نه تبلیغات و اگهی پس در انتخاب عناوین بایستی دقت كافی مبذول گردد تا جایی كه ممكن است عنوانها به تیترهای خبری نزدیكتر شود .
* در تنظیم متن گزارش اگهی بایستی دو نكته كاملاً رعایت شود :
۱ـ خـبر نمی بایست بزرگتر از حادثه به مردم عرضه شود زیرا ممكن است صورت اطلاعیه صرف پیدا كند تأثیر لازم را بجای نگذارد.۲ ـ خـبر نبایستی در متن طوری گنجانده شود كه تحت الشعاع مطلب دیگر قرار گیرد جلب توجه نكند .
بعد از تهیه تنظیم گزارش آگهی مسئله گزینش وسیله نشر با اهمیت است از آنجا كه وسایل نشر در اجتماع فراوانند و تمام به یك اندازه از تمام آنها مصرف نمی كنند گروهی ازمردم بیشتر با مطبوعات سر وكار دارند عده ای منحصراً از رادیو مصرف می كنند وبرخي از طبقات تلویزیون را بر دیگر وسایل رابطه ترجیح می دهند پس انتخاب وسیله نشر جهت دادن گزارش آگهی احتیاج به وقت و مطالعه خیلی دارد .مسئول روابط عمومی در درجه اول باید ویژگیها تمام وسایل نشر را بداند و ازارزش عمق تأثیر هر یك ببهتر ی آگاه باشد و پس در باره اینكه مثلاً كدام دسته ازمردم بیشتر روزنامه می خوانند و یا چه طبقه ای اکثرا با رادیو سروكار دارند اطلاعات دقیقی كسب كند و بعد از كسب این اطلاعات تشخیص دهد كه موضوع مورد نظر به كدام یك از وسایل نشر فرستاده شود خوب است مفید واقع می شود .بعد از تهیه تنظیم گزارش آگهی و گزینش وسیله نشر مسئول ارتباطات عمومی می بایست نامه ای بنویسد مطلب را به انضمام آن نامه جهت وسیله نشری كه انتخاب كرده بفرستد تشخیص دهد كه مطلب تهیه شده در كدام صفحه وستون مجله یا روزنامه چاپ شود، نتیجه بهتری می دهد و یا در رادیو تلویزیون در چه ساعتی پخش شود شنونده و بیننده بیشتری پیدا می كند وقتی جایا ساعت انتشار را با دقت تعیین كرد آنگاه ضمن نامه ای از مدیر وسیله نشر بخواهد كه مطلب فرستاده شده را درموعد مقرر انتشار كند

*چند نكته در باره تهیه وتنظیم اگهی :
۱ ـ در هر اگهی می بایست نخست معین شود كه گیرنده پیام كیست به جمله دیگر معین كردن نوع آگهی مثلاً نوشتن اطلاعیه مناقصه ، اگهی مزایده اطلاعیه استخدام جز آن سبب می شود كه گروههای ذینفع آگهی های مربوط به را آسانتر زودتر پیدا كنندو بخوانند.
اگهی وسیله ای است كه پیامگزار به یاری آن در ازای پرداخت هزینه ای مقصود خودرا از راههای ارتباطی به اطلاع گیرندگان پیام می رساند
۲ ـ برخي وقتها جهت اینكه نظر پیام گیرندگان را بیشتر به متن اطلاعیه متوجه كنند گروههای موردنظر را نیــز در بالای آگهــی معین می سازند مثــلاً می نویسنــد « قــابل توجــه فارغ التحصیلان مراكز تربیت معلم مازندران »
۳ـ متن اگهی باید متناسب با مساله آن باشد عبارات و عبارات به مقتضای حال ومقال برگزیده شود .
۴ ـ مهمترین اصل در تنظیم اگهی آن است كه پیام روشن رسا باشد به نحوی كه جهت گیرندگان آن هیچگونه ابهام اشكالی ایجاد نكند .
۵ ـ در نوشتن اگهی كلمات نقش موثر ی ایفاء می كنند می بایست در روش بكارگرفتن كلمه وعبارت بندی صحیح و مربوط ساختن آنها به یكدیگر و بخصوص مفاهیم عبارات اهتمام كامل مبذول داشت تا گیرندگان پیام بتوانند بسهولت و بدون هیچگونه اشكالی منظورپیامگزار را در یابند.
۶ ـ نكته قالب توجه در تنظیم آگهی معین كردن پیام دهنده مقام مسئولی است كه اقدام به نشر آگهی می كند .