بایگانی برچسب‌ها : آموزش سی شارپ

Entity Framework در سی شارپ

آموزش سی شارپ

Entity Framework یک ORM است که توسط شرکـت Microsoft گسترش داده می شود . ورژن ۱٫۰ آن مایوس کننده بود در موارد بسياري کمبود داشت. ولی با توجه به سرمایه گذاری بسياري که Microsoft روی پروژه انجام داده بود، معین بود که قصد جدی در گسترش این وسائل دارد. ورژن کنونی آن، ۶ هست که با ۲۰۱۵ Visual Studio روی سیسـتم نصب می شود . با توجه به ارزش این بحث برای Microsoft، انتظار میرود که گسترش این وسائل به طور فعالی ادامه پیدا نماید و امکانات جامعی به آن اضافه شود.
آموزش C#
نکته : ORM یا Object Relational Mapping وسائل ی است که به وسیله آن می توان جداول پایگاه داده را پردازش کرد و آنها را به فرمت شیءنگاشت کرد که در کدنویسی خواناتر باشند. در کدنویسی به جای این که به صورت مستقیم با جداول پایگاه داده کار کنیم بر روی اشیاء کار می کنیم. به این اشیاء موجودیت یا Entityگفته می شود.

ADO.NET Entity Framework به گونه ای طراحی شده است تا گسترش دهندگان را قادر سازد در مقابل مـدل های مرسوم مفهومی (conceptual)، از مدل نو با امکان دسترسی برنامـه نویسی مستقیم بر اساس ساختار پایگاه داده رابطه ای استفاده نمایند. هدف از تولید این مدل ، کاهش چشم گیر میزان کدنویسی، سهولت گسترش، ترمیم، اصلاح و مراقبت برنامـه ها بوده است.

براي چه از Entity Framework مصرف می کنیم؟

دسترسی به داده ها را آسان می سازد و به ما مجوز می دهد تا مدل مفهومی مورد نیاز جهت کسب کار را ایجاد کنیم.
Entity Framework اجازه میدهد تا شما روابط چندبه چند (n: n) را بدون join ها زیاد مدیریت نمایید.
جهت کاهش پیچیدگی کد، جداول ارتباط را در Entity مدل می نماید .
پشتیبانی غنی و بهتر از ارث بری ها جهت جدول به ازای سلسله مراتب، زیرکلاس (subclass) تایپ های به چسبیده (concrete type).
چون دارای مکانیسم بسیار زیاد قوی Query گیری از Entity هاست. افرادی که مایل با استفاده از LINQ نیستند، میتواننداز Entity Client provider همراه با EntitySQL مصرف نمایند.
مستقل از نوع پایگاه داده است و بر اساس استاندارد ADO.NET Providers. کار می نماید .

ویژگی ها Entity Framework :

سطح یادگیری ساده: کار با EF به نسبت بقیه ORM ها نسبتا آسان تراست.
پشتیبانی از پایگاه داده های مختلف در نسخه ۴٫
گسترش فعال: همان گونه که اشاره شد، به نظر می رسدMicrosoft، قصد جدی در گسترش این قابلیت دارد. اضافه شدن امکانات خیلی به نسخه ۴ نشاندهنده همین مطلب هست. مثل امکان Code First، Lazy Loading و …که در نسخه ۴ به EF اضافه شده اند.
گسترش دهندگان قادرند تا با ساختار شیء گرایانه سازگار با انواع سیـستم های مدیریت داده کار کنند.
پشتیبانی کامل از Linq.
ارتباط شدن چندین مد مفهومی به یک ساختارپایگاه داده.
برنامـه های کاربر دی قادر خواهند بود تا در مـدل مفهومی خود (conceptual model) محوریت به خود پروگرام ببخشند به گونه ای که شیء گرایی، ارث بری، گونه ها (Type) های پیچیده تر روابط بین جداول و اشیاء بهتر پیاده سازی شوند.
برنامـه نویس ها از کدنویسی بسياري پیچیده رها می شوند.
بدون کوچک ترین تغییر کد برنامـه خواهیم توانست مدل رابطه بین ساختار پایگاه داده و مـدل مفهومی را تغییر دهیم.

مطالب ارزیابی شده در فیلـم راهنمای Entity Framework در سی شارپ به زبان فارسی :

نحوه رابطه با بانک در سی شارپ بهروش Entity Framework را یاد می گیرید.
چگونگی انجام عملیات درج در دیتابیس بهشیوه Entity Framework را یاد می گیرید.
چگونگی انجام عملیات حذف از دیتابیس بهشیوه Entity Framework را یاد می گیرید.
چگونگی انجام عملیات ویرایش اطلاعات دیتابیس بهآموزش Entity Framework را یاد می گیرید.
و در نهایت یاد خواهید گرفت که چگونه اطلاعات را با تکنولوژی EF جستجو بکنید .