موفقیت چیست؟

موفقیت

وفقیت حس داخلی است که تا شخص باور نداشته باشد فردی نمی تواند بگوید که او فرد موفق ی است.یکی از خصوصیات ی خوب یت هدفمندی است ,با پیدا کردن راههای درست می توان به خوب یت دست پیدا کرد. به گفته آبراهام لینکلن:”بیشتر مردم همان اندازه خوشبخت هستند که می خواهند.”

بعضی از مالک نظران معتقدند خوب یت مثلثی طلایی است؛ مثلثی که سه ضلع آن عبارتند از:

۱٫ نظم آرامش
۲٫ برنامه ریزی دقت
۳٫ سرعت عمل زمان‏شناسی

پرمودیترا می ‏نویسد: «حتی یک سازمان خوب امتداد سایه یک مدیر موفق است» در واقع هر آدم ی ناخدای کشتی زندگی خویش است و زمانی خوب خواهد بود که بهتر بیندیشد، بهتر حرکت نماید ، بهتر با تغییرات سازگار شود، خوب پروگرام ‏ ریزی و خوب عمل نماید .
ویلمام جیمز می ‏نویسد: «بزرگ‏ترین کشف نسل ما این است که آدم میتواند با تغییر دادن نگرش خود زندگی ‏اش را تغییر دهد.»
ما امروزه اکثرا در شرایط شتاب هستیم سعی داریم موارد را حل کنیم؛ ولی در واقع بر شدت آن‏ها می‏افزاییم. از آن جا که تمام چیز را مسئله مهمی می‏دانیم، از یک درام به سراغ درامی دیگر می‏رویم بعد از مدتی به تدریج باور می‏کنیم که تمام چیز مسئله بزرگی است. به این مهم توجه نمی‏کنیم که طرز برخورد ما با موارد روی چگونگی حل آن‏ها تأثیر می‏گذارد. ما می بایست بیاموزیم که با موارد راحت‏تر برخورد کنیم. اگر این نکته را بیاموزیم، موارد ی که حل ناشدنی به نظر می‏رسند راحت‏تر و بی‏ارزش ‏تر به نظر خواهند رسید حتی موارد بزرگتر و به راستی اضطراب ‏آمیز به قدر سابق آدم را ناآسان نمی‏کنند.
خوشبختانه به گونه‏ای دیگر نیز می‏توان با زندگی روبرو گشت؛ روشی ملایم‏تر که زندگی را ساده‏تر اشویِژگزینشه را سازگارتر می ‏سازد. لازم ه این زندگی راحت‏تر و ملایم‏تر این است که عادت‏های کهنه را با واکنش‏های نو عوض کنیم. عادات جدید تر سبب می‏شوند زندگی رضایت بخش‏تر سرشار تری داشته باشیم.

سه رکن ضروری:
بعضی از مالک نظران، مانند«گواین»، معتقد هستند سه عنصر یا رکن ضروری در داخل ما وجود دارد که در هر وضعیتی، تجسم خلاقیت و خوب یت را رقم می‏زنند. این عناصر عبارتند از:

۱٫ آرزو
آرزو و خواستن مقدمه باور است بایستی از دل جان باشد. آدم ی که آرزوهای معقول دارد، به وهله آفرینش دست خواهد یافت. منظور از آرزو احساس روشن و نیرومند است نه خواستن از سر اعتیاد حرص و تملک. گاه، در خصوص گاهي موارد ، از بپرسید: «آیا حقیقتاً از صمیم قلب می‏خواهم این هدف محقق شود؟» آرزوها موتور حرکتند. این موتور، موتورهای ذهنی را به تکاپو و توقف‏ها را به تلاطم در می‏آورد. هر چه آرزوها معقول‏تر باشند، درجه تحققشان بالاتر می‏رود.

۲٫ باور
ایمان انتظاری مطمئن است؛ هر چه بیش‏تر به هدف برگزیده خود امکان حصول آن اعتقاد داشته باشید؛ یقین زیادتری احساس خواهید کرد. همواره از خود بپرسید: آیا باور قلبی دارم که این هدف می‏تواند وجود داشته باشد؟ آیا باورم این است که حصول تحقق آن جهت من ممکن است ؟ وقت ی باورمندی به خوب یت بالا باشد، آدم از مواهب زیر برخوردار می‏گردد:

الف) نوع نگاهش به زندگی مثبت می شود .
ب) حرکت، کار و تلاش خود را با برنامه ریزی توأم می‏کند.
ج) در دوباره تکرار شکست‏های جزئی حل نمی شود .
د) همواره جهت توفیقات بیشتر کار می ‏کند.
چنانچه آدم ی تمایلات آرزوهای را مرده تلقی نماید خود را در کل عالم بی ستاره به شمار آورد، به وهله باور مثبت نمی‏رسد و همواره در باور بد غوطه‏ ور خواهد شد. برخي از اشویِژگزینشه فریاد میزنند «من در انتظار بدترین حوادث هستم» یا فریاد می‏زنند باور دارند که: «باز هم بدترین‏ها در راه است.»
بدیهی است آدم همان گونه می ‏زید که باور دارد. قبول شکست پیاپی و ایمان به اضمحلال وجود و عدم اندیشه در مراحل خوب یت، آدم ی را بی‏ ویژگی می‏کند آدم در تخریب تسلیم می‏شود. این افراد عملاً بدترین غیر منتظره‏ترین حوادث را به خود می‏خوانند. پس ، بایستی در شروع اندیشه خود را دگرگون کنند. زمان ی فرد عادت نماید پیوسته باخت‏ها، شکست‏ها، فقدان‏ها، کینه‏ها، دشمنی‏ها اتفاقات ناگوار را پیشاپیش فراخواند؛ دیگر به سمت موفق یت‏ها کامیابی‏ ها خوشبختی‏ ها و برکات جهت نمی ‏یابد. پس کاری بکنید تا خوب یت را به وهله باور برسانید چیزی بپندارید که شما منتظرش هستید؛ زیرا ایمان فعال، شعور نیمه هوشیار را تخریب می‏کند.
باورهای مثبت علت هدایتگر آدم به سمت خوب یت است و آدم موفق یت جو؛ موفق یت ساز می‏شود. گویا دستانی نامرئی به سمت او دراز می‏شوند تا وی را یاری دهند. چنین آدم ی، نظم، برنامه ریزی و فرصت‏شناسی می‏شود.
باورهای بد نیز به اندازه باورهای مثبت قدرت دارند؛ اما تأثیر بد می ‏گذارند. گاه یک باور بد یقینی؛ ترکش‏های را در همه زندگی یک فرد رها می‏سازد. نبایستی فراموش کرد که باور داشتن به چیزی سبب می‏شود آن چیز تجلی نماید .

قانون تدارکات‏

قانون تدارکات می گوید:
اولاً، آدم نیاز دارد برنامه ‏ های کوتاه مدت، بین مدت دراز مدت داشته باشد.
ثانیاً، آدم می بایست قطعا ً برای روز مبادا تدارکات منطقی معقول داشته باشد؛ ولی اگر شما خود را برای چیزی که از آن می‏ترس ید یا به آن احتیاج ندارید، آماده بکنید ، همان را به سوی خود جذب خواهید کرد. حضرت داوود می‏فرماید: « ً از آنچه می‏ترس و نگرانی یم بر سرمان خواهد آمد.»
ما عموماً در اطرافمان می ‏شنویم: «من باید پولی برای وقت بیماری کنار بگذارم.» بدین ترتیب، به طور مُصمم فرد، خود را تهیه می‏بیند. گروهی می ‏گویند: «من برای روزهای سخت پولی کنار می‏گذارم.» این افراد در مورد روزهای سخت بی‏چیزی به وهله باور و ممکن است یقین رسیده‏اند و به طور حتم روزهای سخت خواهند داشت؛ چون منتظر لحظه ای خیلی ناگوارند. اما انبارهای غله هر فرد می بایست پر باشد از حساب مالی مطمئن ارزشمند ی بهره ببرد؛ ولی می بایست آگاه بود درست پیش رفت. خوب یت‏هایی که به خاطر ترس و نگرانی ، آرزو شود، نوعی شکست پنهان یا ترس و نگرانی وحشتناک از شکست بزرگ است. موفق یت را به خاطر توفیق جهت اعتماد به نفسو به خاطر باورمندی خویش آرزو بکنید . نیچه می‏گوید: «آدم چگونه ‏ای است که می‏تواند با هر چرایی بسازد. به شرطی که باور داشته باشد.»

۳ .پذیرش
آدم ی می بایست مشتاق پذیرفتن داشتن چیزی باشد که جویای آن است. گاه بی‏آن که هدفی را بخواهیم، دنبال می‏کنیم؛ فقط به این دلیل که از فرایند دنبال کردن امر یا رویداد لذت می‏بریم. همواره بایستی از خود پرسید: «آیا به راستی می‏خواهم این را به طور کامل داشته باشم؟»
مجموع سه رکن آرزو، باور پذیرش را نیت می ‏نامیم. باید به خاطر سپرد:
الف) هر گاه نیت شخص جهت آفریدن چیزی کامل شود، مرزهای موجود را در می ‏شکند.
ب) هر گاه فرد سراپا طلب آرزو باشد اعتقاد کامل داشته باشد، جهت انجام هر کاری توانایی دارد. به قول دکتر شریعتی وقتی عشق فرمان می دهد، محال سر تسلیم فرود می ‏آورد.
ج) هر گاه کاملاً مشتاق و باورمند به سمت کاری حرکت کردید، آن را انجام شده تلقی بکنید . در روایات داریم: «الاعمال بالنیات؛ کارها با نیت‏ها تحقق می ‏یابند.»
د) هر گاه نیت شما روشن‏تر و نیرومندتر باشد، تجسّم خلاّق شما سریع‏تر آسان‏تر به ثمر خواهد رسید.

تست پالایشگری
یکی از آزمایش های مشهور ی که روان شناسان بر آن تأکید می ‏ورزند، پالایش افکار است که شروع راه پروگرام ریزی خوب یت به شمار می آید؛ زیرا: قدرتمندترین کاری که برای عوض کردن جهان می‏توانید انجام دهید، عوض کردن اعتقادتان در مورد ماهیت زندگی مردم است واقعیت، تبدیل این باور به اعتقادات مثبت‏تر عمل طبق آن است.
پس چنانچه در رسیدن به هدفی دچار مساله هستید و خود را ناخوب می ‏پندارید یا حس می ‏کنید در درونتان پایداری ی وجود دارد که نمی‏گذارد به هدف برسید، تست پالایشگری زیر را انجام دهید:
یک صفحه کاغذ بردارید بالای آن بنویسید: افکار زیر علت ناتوانی من در رسیدن به هدف است. آنگاه آنچه به ذهنتان می‏ آید فهرست بکنید . مدت زیاد به هر عبارت فکر نکنید و زیاد ی آن را جدی نگیرید. فوراً حدود ۲۰ یا ۳۰ مورد را – حتی چنانچه احمقانه و بچگانه می‏نماید – بنویسید؛ جهت مثال می‏توانید موارد زیر را یادداشت بکنید :

زیاد تنبل هستم.
خودم را کوچک‏تر از تصور دیگران می‏بینم.
پول کافی ندارم.
قبلاً امتحان کرده ‏ ام و تاثیر نکرده است.
مادرم گفته نمی ‏توانم.
نمی‏ خواهم.
زیاد سخت است.
می ‏استرس م.
شاد نیستم.
در جهان این آسمان یک ستاره ندارم.
بدبخت‏ترین آدم م.

هم اکنون چند دقیقه آرام بنشینید ببینید کدام از موارد ی که نوشته‏اید به راستی حقیقت دارند و تا چه اندازه به آن‏ها اعتقاد دارید. بدین ترتیب، در می ‏یابید چه نوع محدودیت‏هایی را بر خود و جهان تان تحمیل کرده ‏ اید. هر گاه حس کردید زیاد ی از این موارد وهمی اند، فهرست را پاره بکنید و دور بیندازید. این نشان می‏دهد:
الف) موارد ی که نوشتید نمی بایست در زندگیتان اقتدار داشته باشند.
ب) ایمان به هدف فراسوی باورهای غلط است.
ج) حقیقت وجود خود توان شما بسیار زیاد فراتر از وضع موجود است.

باورهای خوب یت‏
چنانچه بعد از آزمایش پالایشگری آرام بنشینید و بیاسایید و چند جمله تأکیدی مثبت و باز و سازنده را جانشین باورهای بسته منقبض و محدود کننده سازید، گامی بلند به سمت موفق یت برخواهید داشت و در واقع به سمت برنامه ریزی موفق یت پنجره‏ ای خواهید گشود. عبارات تأکیدی زیر در این زمینه مفید است:
– اکنون تمام قدیم را به طور کامل رها می‏کنم. من آزآدم !
– اکنون هر گونه اعتقاد منفی و محدود کننده را نابود می‏کنم. این گونه باورها بر من اقتداری ندارند.
– هم اکنون تمام را می ‏بخشم و رها می‏کنم.
– من می‏توانم شاد و خوشبخت و سعادتمند باشم.
– اکنون هر چه حس گناه، دلهره و ترس خشم و خشم نفرت و انزجار است، دور می‏ریزم. من آزاد، روشن شفاف و پر از انرژی ام.
– من از خوب یت سرشار م.
– من همنام بعضی پیامبرانم. نام دیگر من مانند نام دانیال پیامبر است؛ زیرا دانیال یعنی «خدا نگهدار من است.»
– من خود را موفق می‏دانم.
– تمام موانعی را که بر سر راه بیان کامل و کامروایی زندگی من وجود دارند، بر خواهم داشت.
– جهان بسیار زیاد قشنگ رفیق داشتنی است.
– کائنات از وفور نعمت سرشار است همواره خدا روزی رسان است.
– تمام را عفو می ‏کنم می ‏بخشم .
– من از بهتر ی و نیکی و خدمت توفیق آکنده‏ ام.
– من خدا را به روشنی ستارگان در دل زیبا ی شبانه آسمان احساس می‏کنم.
– من با خدا هستم و خدا با من است. پس من تماماً موفق یت هستم.

تجسم خوب یت
تجسم خوب یت تنها یک فن یا تلقین نیست؛ مقامی از دل آگاهي است که از خزانه غیب صادر می شود؛ ولی شرایطی دارد. نخستین شرط آن نیّت است که با سه عنصر «آرزو، باور پذیرش» تعریف شد. در پرتو تجسم خوب یت، آدم به اهمیت ی رفیع نائل می‏شود و در می ‏یابد که خود، آفریدگار بی ‏وقفه عالم خویش است. تجسم خوب یت ایمان به آن، سبب می شود بین خود و خدا جدایی یا فاصله‏ ای احساس نکنیم. ما تجلی خدا هستیم و تمام هستی در وجود ما است، ما در باطن خود مالک تمام چیز هستیم. تجلی از طریق تجسم موفق یت به مفهومفرایند دریافت و ادراک این حقیقت و مرئی ساختن قدرت الهی وجودمان در عرصه‏ های زندگی است.
جذاب این که تمام ما در ژرفای دل از غایت برتر خویش باخبریم. تمام ما می‏دانیم در وجود ما قدرت‏هایی نهفته است که اگر به کار افتد، جهان ما دگرگون می ‏شود. بسياري از ما سال‏ها است با موتورهای خاموش و بدون پروگرام و خطی زندگی کرده ‏ ایم، در حالی که ۹۰ درصد ما میدانیم قدرت‏های خیلی ی در داخل ما به ودیعه گذاشته شده است. این جریان ممکن است جهت بسياري از ما به شیوه‏ های گوناگون روی داده است.
یکی از دوست ها تعریف می‏کرد:
روزی یک کش محکم پول را به دست گرفته بودم تا با انگشتان دو نیم کنم. ابتدا آن را دور دو انگشت سبابه پیچاندم با دو دست کشیدم؛ اما پاره نشد. پس با چهار انگشت هر دو دست آن را کشیدم؛ ولی پاره نشد. پس محکم با تمام انگشتان و کف دست آن را از دو طرف کشیدم؛ اما پاره نشد. چون حس می‏کردم کسی مرا نمی‏بیند، پاهای را دراز کردم، یک طرف کش را به انگشت پا قلاب کردم و با دو دست آن را کشیدم؛ ولی پاره نشد. متحیر، مأیوس ورشکسته حلقه کش را بیرون آوردم. برادرم که مرا زیر نظر داشت، فاتحانه به میدان آمد و گفت: فلانی تو همواره ناتوانی، اصلاً بی ‏عرضه‏ ای، این کش را به بچه ۶ ساله بده تا با دو انگشت قطع نماید و… . در یک لحظه غیرتی شدم، نیرویی عجیب در درونم فوران کرد حلقه کش را با دو انگشت سبابه و با کمترین فشار پاره کردم.
راز این خوب یت آشکار است. آدم برای خوب یت در هر کاری به مثلث باور، ایمان و تلاش نیاز دارد. این عبارت زیاد دیده شده ارشمیدس، ریاضی دان بزرگ یونان، را هرگز نباید فراموش کنیم : «اهرمی از ایمان و باور به من دهید، تا من بدون محاسبات ریاضی زمین را جابجا کنم.»
تردیدهای قدیم ، ترس و نگرانی ‏های قدیمی، تلقین‏های اطرافیان، ترطعم ای فکری، توقف‏ها سکون‏های کهنه که اطراف ما را احاطه کرده ‏اند، درهای موفق یت را به روی ما بسته‏اند. قفل‏های فوق را نمی‏توان شکست. این قفل‏ها بایستی گشوده شوند؛ چون گاه شکستن قفل به ساختمان قشنگ ی خوب یت آسیب می رساند. پس باید کلیدها را یافت و قفل‏ها را گشود.

کلیدهای موفق یت‏

پروگرام ریزی: پروگرام ‏ریزی جهت خوب یت برج مراقبت پیشروی به سمت اهداف است.
خودباوری:
اساس ایمان خودباوری است. آدم خودباور به توان خویش ایمان دارد و ایمان انتظاری مطمئن است.
حرکت: خروج از سکون و عدم توقف ضامن خوب یت است؛ اما حرکتی که حساب شده طبق پروگرام باشد.
جرأت: عدم هراس این پا و آن پا کردن و حتی پذیرش شکست‏ها اساس خوب یت است.
خودتشویقی: خود تشویقی به معنای خود شیفتگی نیست. آدم گاه نیاز دارد فهرست موفق یت‏های را تنظیم نماید حتی به گاهي تقدیر نامه‏ ها سپاسنامه‏ ها چشـم بیندازد تا باور نماید دوباره می‏تواند موفق یتی نو به وجود آورد.
آدم برای خوب یت می بایست بلند نظر باشد و از بلند پروازی معقول نهراسد. می بایست به جای غرق شدن در نهرهای کوچک به سمت دریاهای خوب یت حرکت نماید ؛ از جویبار حقیری که به چاله‏ای می‏ریزد، هیچ کس مروارید صید نخواهد کرد. شاهین موفق یت در افق‏ها بلندی‏ها است مروارید توفیق در اقیانوس‏ها. می بایست بلند نظر و بلند پرواز و غواص بحرهای بی‏کران بود باور داشت که دستان خداوند همواره به سمت آدم ‏های جویای موفق یت گشوده است؛ به قول شاعر: ما از خدا گم شده‏ایم او به جست و جو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *