طرح ریزی توزیع نیازمندیها

طرح ریزی توزیع نیازمندیها ((DRP اولین بار بعنوان یکروش فنی برای طرح ریزی عملیاتهای توزیع پخش مجموعه های تولیدی ارائه و مورد توجه قرار گرفت. بعنوان نتیجه تجربی که توسط اینآموزش در شرکت های تولیدی بدست آمد DRP می توانست برای اکثر انواع نمونه های عملیاتی توزیعی و پخش و فرآیند های

نیازمندیها

ارتباط بکار گرفته شود. DRP امکان همموزیک کردن سیاستهای کاری سازمانها شرکت های چند گانه را فراهم کرد، حتی در موارد ی که عملیاتهای تولیدی توزیع در سازمانها و کمپانی های مختلف مفرق یا بوسیله ساختارهای مشارکتی (بصورت اشتراکی) انجام می شوند. ایده و طرح DRP فعال کننده محرک

زنجیر(supply-chain) است که در آن مسأله مهم برقراری توازن تعادل دارائی و هزینه های اجرای عملیات در حالی است که بتوان سرویس دهی مطلوب در سطح کل جهان را به مشتری ارائه داد . DRP کارایی و قابلیت اصلی برای چنین اقداماتی مثل سرویس دهی به مشتری، مدیریت فهرست کالا و دارائی ، خرید مفید ی تأثیرگذاری تولیدی و حداکثر میزان سود را اصلاح می بخشد.

DRP از تکنیکهای طرح ریزی وهله ای زمانی که بسیار زیاد شبیه MRP هستند و در فرآیند ساخت تولید بکار می رود، استفاده می نماید . با مصرف از تکنیک طرح ریزی وهله ای زمانی در هر دو وهله توزیع ساخت تولید بسياري از موارد تجارت داد ستد که ناشی از تولید توزیع می باشند به نحوه چشم گیری

کاهش می یابند. فلسفه اصول مدیریتی DRP در رابطه با مدیریت توزیع شبیه توزیع گسترش زنجیر- موجودی (supply-chain) در رابطه با تولید است، حتی وقتی که شرکت های مستقل دراین فرآیند مجموعه داشته باشند. DRP امکان مشارکت بین رقبای تجاری تولید کننده و توزیعی را فراهم و انگیزه ها برای کار بصورت واحد یکپارچه را در آنجا ایجاد می نماید . بصورت قراردادی و متداول آنها سازمانها و مجموعه های مستقل و جدایی بودند. این تفکیک و جدایی سبب بروز

پیچیدگی ناکارآمدی مضرات مالی ناشی از فرآنندهای مختلف سیستم های گوناگونی و حتی اهداف پیچیده و تصمیماتی دشوار از نظر اجرایی شود.
این الحاق یکپارچگی در طرح ریزی نیازمندیهای توزیعی در یک شیوه روش مدیریتی برای طرح ریزی اهداف مقاصد توزیعی کنترلی بنام DRPII شناخته می شود. این امر زیاد شبیه الحاق یکپارچگی طرح ریزی نیازمندیهای مواد اولیه (MRP) در فرآیند کاملتر وسیع تر مرتبط با طرح ریزی منایع ساخت و تولید کنترلی است که بنام MRPII شناخته می شود. لغات و اصطلاحات نو ی جهت این منظور تولید و ساخته شده اند که کمپانی ها یاد بگیرند چگونه به یکدیگر الحاق یافته و یک واحد یکپارچه شوند و برهمین اساس از سیـستم های رایانه ی واحد مصرف کرده و MRPII را با DRPII تلفیق کنند تا بصورت فرآیند کنترلی و اطلاعاتی مدیریتی سیاستها راهبردها درآیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *