اسرار موفقیت در کنکور

هدف

اسرار موفق یت در کنکور
برای خوب یت در هر کاری عواملی چون هوش استعداد تلاش ، پشتکار و … لازم است ولی موارد ی مجود دارد که به آن مهارت های موفق یت گفته می شود که با که با بررسي تجربه و عملکرد افراد دیگر میتوان به اسرار آن پی برد…

۱- احساس خلأ :
اصولا ً شکل گیری هر انگیزه‌ای برای حرکت ناشی از حس کمبود و خلاء می‌باشد. آدم تا حس گرسنگی نکند به سوی غذا نمی‌رود و تا احساس فقر نکند به سوی غنا گام بر نمی‌دارد.

اثبات این مسأله آسان است. ما جهت حرکت به سوی مقصد احتیاج به «انگیزه» داریم برای طی کامل مسیر نیز این «انگیزه» بایستی لحظه به لحظه تجدید و تقویت شود. تا وقتی که آدم در خود احساس خلأ و کمبودی نکند انگیزه‌ای برای حرکت ایجاد نمی‌شود. بعد از شروع به حرکت نیز دوام و استمرار آن منوط است به بقاء این احساس . لذا هرلحظه که آدم متذکر شود که کمبود برطرف شده است یا اینطور تصور نماید ، بدیهی است که از حرکت باز می‌ماند.

تحصیل علم به همین ترتیب است. آدم تا حس جهل (خلأ علم) نکند به سوی کسب دانش گام بر نمی‌دارد. برای استمرار این حرکت باید «فقدان علم» همـواره مدنظر باشد. بی‌شک از بین رفتن این حس ، انگیزة جویندة علم را زایل می‌کند و او را از حرکت باز می‌دارد.

۲- تعیین هدف :
گام بعدی در دستیابی به یک مقصود معرفت دقیق و کامل‌ِ آن است. زیرا بعد از آنکه آدم کمبود و خلأ چیزی را در احساس ‌کند جهت رفع آن تلاش می‌کند. اما فقط این کافی نیست بلکه او نیازمند دورنمایی است که تا انتها او را در یک مسیر به حرکت وادارد و از انحراف او به اطراف پیشگیری نماید و آن چیزی جز تعیین «هدف» معرفت کامل دقیق آن نیست. در تعیین هدف نکات زیر می بایست مورد توجه واقع شود:

الف) هدف باید متعالی ارزشمند باشد. شکی وجود ندارد اهدافی بی ارزش پوچ مانند «فرار از سربازی» «چشـم هم‌چشـم ی» نمی‌تواند دورنمای مناسبی برای حرکت باشد.

ب) هدف بایستی واضح معین باشد داوطلب کاملاً به آن آگاهی و اعتقاد داشته باشد. بسياري از داوطلبان شرکت کننده در کنکور از اهداف واقعی خود بی‌خبرند. زمان ی از آنها پرسیده می‌شود «هدف شما از بررسي و تحمل سختی‌های شرکت در کنکور چیست؟» از «علاقه»، «استعداد»، «درآمد» و امثال اینها حرف می‌کنند ولی بعد از چند لحظه اعتراف می کنند که علاقه‌ای به رشتة مد نظر ندارند یا جهت کسب درآمد نیازی به تحصیل حس نمی‌کنند استعدادی هم در بین نیست. معین نبودن هدف یکی از مهمترین عوامل عدم موفق یت داوطلبان است.

ج) هدف می بایست ثابت باشد. اکثرا ٌ ً تغییر هدف آثار سوء و جبران ناپذیری را بر جای می‌گذارد. در نظر بگیرید داوطلبی جهت قبولی در رشته مهندسی عمران شروع به تحقيق می‌کند و طبق عادت نادرست، خودرا تماماً مصروف یادگیری دروس اختصاصی می‌کند اما بعد از مدتی بنا به دلایلی تصمیم به کمپانی در آزمون زبان انگلیسی می گیرد در مدت کوتاه باقیمانده تا کنکور مجبور است دروس عمومی را که مدت مدیدی از آنها غافل بوده است تحقيق کند. تأثیر ناخوشایند تغییر هدف در چنین موارد ی آشکار است.

د) هدف باید واحد باشد. در نظر داشتن چند هدف آن هم اهدافی که همسو نیستند (مثلاً گزینش رشته‌هایی که در یک زیر گروه نیستند) سبب تحمیل تکالیفی بیش از میزان توان بر داوطلب می‌شود.

۳- برنامـه ‌ریزی و مشاوره صحیح اصولی.
بعد از تعیین هدف و شروع به حرکت، نخستین نیازی که حس می‌شود «برنامة صحیح اصولی» می‌باشد. در این وهله آدم از می‌پرسد: «حال که بایستی جهت تحقق هدف حرکت کنم «راه درست» کدام است؟ راه درست برای نیل به مقصود همان «برنامـه ‌ریزی صحیح و اصولی» است. رسالت یک برنامـه بهتر آنست که ما را با صرف کمترین انرژی و زمان به تمامِ اهداف تعیین شده برساند. برنامـه ‌ریزی صحیح و اصولی برای داوطلبان کنکور بایستی دارای شرایط زیر باشد:

الف) تجزیه زمان باقی مانده به واحدهای کوتاه مدت:
بدین معنا که مثلاً اگر تا روز آزمون صد روز باقی است این صد روز به دوره‌هایی کوتاه مدت همچون دوره‌های هفت یا ده روزه تقسیم شوند تکلیف داوطلب در هر دوره معین باشد. این تقسیم‌بندی سبب می‌شود داوطلب گذران دوره‌های زمانی را یکی بعد از دیگری حس نماید و بتواند تا میزانی برنامة آیندة خود را پیش‌بینی نماید در انتها هر دوره را بیازماید تا از میزان پیشرفت مطلع شود.

ب) پروگرام ریزی می بایست مبتنی بر تجربه باشد: بدون تردید جهت رسیدن به یک هدف، با کیفیت ترین و مطمئن‌ترین راه‌، حرکت در مسیری است که از «آزمون و خطا» سر سلامت به درآورده باشد و امتحان را پس داده باشد. تجربة برنامـه ‌های غیراصولی نیازموده همچنین پروگرام ‌هایی که از جانب افراد غیر متخصص و غیرکارآزموده طرح‌ریزی شده است به داوطلبان شرکـت در کنکور – که فرصت کوتاه جبران ناشدنی دارند – به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌شود.

ج) تجویز کلیة دروس در کلیه واحدهای زمانی: نکتة بسیار زیاد مهمی که هر برنامة اصولی می بایست آن را تأمین نماید «قرار دادن کلیه دروس در کلیة واحدهای زمانی» است. مثلاً چنانچه برنامـه تحصیلی حاوی هفت مرحلة ده روزه باشد بایستی در هر هفت وهله ، داوطلب کلیة دروس را مورد بررسي قرار دهد. غفلت از هر ماده درسی تعویق در مطالعة هر درس هرچند کم ارزش ، تبعات سوء و جبران ناپذیری را به‌ دنبال دارد.

اما می بایست توجه داشت که کمتر دانش‌آموزی توانایی برنامـه ‌ریزی اصولی هدفمند را دارد در اینجاست که نیاز به مشاوران متخصص مجرب در این زمینه احساس می‌شود. در این مورد به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که مهمترین ویژگی مشاور آنست که توانسته باشد این مسیر را با موفق یت پیموده باشد از راه چاه آگاه باشد.

۴- بررسي صحیح و اصولی:
یکی از کلید کلمه ‌های مهم در موفق یت تحصیلی بخصوص موفق یت در کنکور آشنایی داوطلب با تکنیک و اصول مطالعه است. امروزه بر کسی پوشیده نیست که بررسي جهت کنکور یک مقوله پیچیده و علمی است و نیازمند آموزش است.

با بیشتر شدن رقابت در کنکور و علمی تخصصی شدن سؤالات تنها افرادی می‌توانند در این مبارزه نفس‌گیر پیروز شوند که با تکنیک‌ها و روش‌های تحقيق آشنا باشند.

روش صحیح تحقيق روشی است که با صرف کمترین زمان و انرژی از سویی باعث تسلط کامل دانش‌آموز بر مطالب کتب درسی شود و از طرف دیگر ثبات معلومات را در ذهن او تضمین نماید. در شماره‌های آینده به این مقوله بیشتر پرداخته می‌شود.

۵- بهداشت روان :
تأثیر بهداشت و سلامت روان را بر فرآیند یادگیری، پیشرفت تحصیلی و حفظ تقویت انگیزه داوطلب نمی‌توان انکار کرد. در واقع بهداشت آرامش روان بستری مناسب جهت نیل به هدف را فراهم می‌آورد. علت شکست بسياري از داوطلبان مستعد کوشا در کنکور عدم تأمین آرامش سلامت روان است. آفت‌های بهداشت روان از این قرار است.

الف) افسردگی: افسردگی نوعی و اندوه و کاهش غیرطبیعی سطح شآدم انی در آدم است. افسردگی سبب می‌شود داوطلب انرژی لازم را برای دنبال کردن برنامة تحصیلی خود، نداشته باشد در میانة راه سرد متوقف شود رابطه بین افسردگی هجوم افکار منفی و مشغولیت بیش از میزان فکر به این افکار و متعاقباً از دست دادن قدرت تمرکز و افت کیفیت یادگیری، کاملاً اثبات شده است.

ب) اضطراب : اضطراب ‌های روحی اگر بی‌قاعده و بیش از میزان معمول باشند آرامش فرد را به مخاطره انداخته و او را از پیشرفت تحصیلی باز می‌دارند.
ج) ترس و نگرانی از ناکامی: ترس از ناکامی که داوطلبان از آن به عنوان «اضطراب » و «دلشوره» یاد می‌کنند آفتی است که خوب یت هر داوطلب کنکور را تهدید می‌نماید. این دلهره و ترس غیر موجه از آینده تمام وجود داوطلب را تسخیر می‌کند و بستر مناسب برای رشد ثبات هرگونه دانش مفید را از بین می‌برد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *